Välkommen till Utdelningar.se!

Här hittar information om kommande och redan genomförda aktieutdelningar. Du får även de senaste ekonominyheterna.

Aktieutdelning


Är en utbetalning av en viss mängd kontanter från ett aktiebolag till dess aktieägare. Aktieutdelningar kan vara enskilda eller periodiska. Det är ett sätt för företag att minska sin likviditet.

För att vara berättigad till utdelning måste vara registrerad i aktieboken på avstämningsdagen. Alla som då är införda i aktieboken erhåller utdelning oavsett hur länge eller kort tid de ägt aktien. Eftersom det tar tre dagar att bli registrerad i aktieboken måste man köpa aktien senast tre dagar före avstämningsdagen för att ha rätt till utdelning. Grundregeln är att alla som äger aktier i bolaget när börsen stänger på bolagsstämmodagen erhåller utdelning. Dagen efter brukar kursen normalt sett sjunka eftersom man inte längre äger rätt att erhålla utdelning. I teorin ska kursen sjunka med lika mycket som utdelningen är i kronor.

Man brukar ofta prata om ett bolags utdelning i termer av dess direktavkastning

Vad du hittar hos oss?


· Kommande Utdelningar - Här hittar du en lista på kommande aktieutdelningar.
· Utförda Utdelningar - Här hittar du en lista på redan genomförda utdelningar
· Ekonominyheter - De senaste ekonominyheterna hittar du här.
· CV-Guide - Här hittar du tips på hur du kan förbättra ditt CV och ditt personliga brev.
· Akassa - Här hittar du en lång länklista på alla A-kassor (arbetslöshetskassor) som finns i Sverige.

Du kommer även att få tips som berör de olika områdena på alla sidor.